از تاریخ
تا تاریخ
تخصص
پزشک
درمانگاه آنکولوژی
درمانگاه آنکولوژی
دکتر سهراب سلیمان زاده
خون و سرطان بالغین(فوق تخصص)

درمانگاه ارتوپدی
دکتر سید میرمنصور موذن جمشیدی
متخصص ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی
درمانگاه ارتوپدی
دکتر سید محمد قریشیان
متخصص ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی
دکتر احمدرضا ریحانی یساولی
متخصص ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی
دکتر سید محسن سید صالحی
متخصص ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی
دکتر کاووس وزیری
متخصص ارتوپدی

درمانگاه داخلی قلب و عروق
دکتر سید محمد رضا میر عبدالحق
فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه داخلی قلب و عروق
دکتر فاطمه رحمانی
متخصص بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه داخلی قلب و عروق
درمانگاه داخلی قلب و عروق
دکتر سودابه رودباری
متخصص بیماریهای قلب و عروق

صفحه 1 از 9