از تاریخ
تا تاریخ
تخصص
پزشک
درمانگاه آنکولوژی
دکتر صادق آسوبار
خون و سرطان بالغین(فوق تخصص)

درمانگاه آنکولوژی
دکتر محمد واعظی
خون و سرطان بالغین(فوق تخصص)

درمانگاه آنکولوژی
دکتر سهراب سلیمان زاده
خون و سرطان بالغین(فوق تخصص)

درمانگاه ارتوپدی
دکتر سید میرمنصور موذن جمشیدی
متخصص ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی
دکتر سید محمد قریشیان
متخصص ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی
دکتر احمدرضا ریحانی یساولی
متخصص ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی
دکتر سید محسن سید صالحی
متخصص ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی
دکتر حبیب الله خلج هدایتی
متخصص ارتوپدی

درمانگاه داخلی قلب و عروق
دکتر سید محمد رضا میر عبدالحق
فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه داخلی قلب و عروق
دکتر فاطمه رحمانی
متخصص بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه داخلی قلب و عروق
دکتر مصطفی شیرازی
متخصص بیماریهای قلب و عروق

صفحه 1 از 9