از تاریخ
تا تاریخ
تخصص
پزشک
درمانگاه داخلی قلب و عروق
دکتر سودابه رودباری
متخصص بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه داخلی قلب و عروق
دکتر فاطمه توکلی
فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه داخلی قلب و عروق
درمانگاه داخلی قلب و عروق
دکتر الگار انعام زاده
فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه داخلی قلب و عروق
دکتر امیرحسین زهره ای
متخصص بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه داخلی قلب و عروق
دکتر ندا هاشمی
مامایی (کارشناسی پیوسته)

درمانگاه غدد
دکتر دلارام اسکندری
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

درمانگاه غدد
دکتر علی جمشیدی فرد
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

درمانگاه ریه
درمانگاه ریه
دکتر رامیز کامرانی
فوق تخصص بیماریهای ریه

درمانگاه قفسه سینه وتوراکس
دکتر الیاس خالقی لگموج
فوق تخصص جراحی قفسه صدری

درمانگاه نفرولوژی و کلیه
دکتر نادیا عدنانی
نفرولوژی(فوق تخصص)

صفحه 2 از 9