از تاریخ
تا تاریخ
تخصص
پزشک
درمانگاه نفرولوژی و کلیه
دکتر سید سیف الله بلادی موسوی
نفرولوژی(فوق تخصص)

درمانگاه نفرولوژی و کلیه
دکتر اعظم السادات روشن
نفرولوژی(فوق تخصص)

درمانگاه عفونی
دکتر سید محمد جواد حسینی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

درمانگاه عفونی
دکتر غلامعلی قربانی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

درمانگاه عفونی
دکتر ساسان سمیعی
فلوشیپ بیماریهای عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوند

درمانگاه عفونی
دکتر بهادر فرقانی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

درمانگاه عفونی
دکتر شاهین قاسمی
متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

درمانگاه داخلی مغز و اعصاب
دکتر پرویز بهرامی
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

درمانگاه داخلی مغز و اعصاب
دکتر سروش احسان
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

درمانگاه داخلی مغز و اعصاب
دکتر حسین پاکی وند
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

درمانگاه داخلی مغز و اعصاب
دکتر شیرین شکیبا
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

درمانگاه زنان و زایمان
دکتر سپیده ذاکریان
متخصص زنان و زایمان

صفحه 3 از 9