از تاریخ
تا تاریخ
تخصص
پزشک
درمانگاه گوارش
دکتر محسن امینی
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

درمانگاه گوارش
دکتر محمد ابراهیم قمر چهره
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

درمانگاه گوارش
دکتر علی اصغر اعتمادی فرد
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

درمانگاه جراحی
درمانگاه جراحی
دکتر محمد رفیعی
متخصص جراحی عمومی

درمانگاه جراحی
درمانگاه جراحی
دکتر مهیار روحانی
متخصص جراحی عمومی

درمانگاه جراحی
درمانگاه جراحی
دکتر محمد ایرانمنش
فلوشیپ جراحی عمومی درون بین- لاپاراسکوپی

درمانگاه جراحی
دکتر مهرداد دریامهر
متخصص جراحی عمومی

درمانگاه جراحی
دکتر علی ابراهیمی
متخصص جراحی عمومی

درمانگاه جراحی
دکتر محمد رفیعی شاهم آبادی
جراحی عمومی (دستیاری تخصصی بالینی)

صفحه 5 از 9