از تاریخ
تا تاریخ
تخصص
پزشک
درمانگاه جراحی عمومی
درمانگاه جراحی عمومی
دکتر محمد ایرانمنش
فلوشیپ جراحی عمومی درون بین- لاپاراسکوپی

درمانگاه جراحی عمومی
دکتر مهرداد دریامهر
متخصص جراحی عمومی

درمانگاه جراحی عمومی
دکتر محمد رفیعی شاهم آبادی
جراحی عمومی (دستیاری تخصصی بالینی)

درمانگاه جراحی عمومی
دکتر علیرضا فروتن
جراحی عمومی (دستیاری تخصصی بالینی)

درمانگاه جراحی عمومی
دکتر علی مختار
متخصص جراحی عمومی

درمانگاه جراحی عمومی
دکتر مجتبی احمدی زیویاری
متخصص جراحی عمومی

صفحه 9 از 9