از تاریخ
تا تاریخ
تخصص
پزشک
درمانگاه جراحی عروق
دکتر محمد رئیس زاده
فوق تخصص جراحی عروق

درمانگاه جراحی پستان
دکتر علی حجت
فلوشیپ جراحی پستان

درمانگاه جراحی پلاستیک
دکتر حمید رضوانی
متخصص جراحی عمومی

درمانگاه داخلی مغز و اعصاب اطفال
دکتر بهرام یارعلی
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

درمانگاه خواب
دکتر سیده مرضیه عزیزی
متخصص بیماریهای داخلی

صفحه 9 از 9